Hadis Riwayat Tirmizi. The Literature of Islam: Retrieved 15 September

Sistem kami mesra mobile. Retrieved 1 October

Sebelum saya mengetahui berita ini.. Tidaklah yang demikian itu menyusahkan bagi Allah SWT. A muslim should finish a minimum of two Qurans' a year.